Oświadczenia majątkowe

Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe za 2011 r.
oświadczenie majątkowe za 2010 r.
Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe zożone w związku z cofnięciem upoważnienia po podpisywania decyzji administracyjnych
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do podpisywania decyzji
oświadczenie majątkowe za 2010 r.
Oświadczenie majątkowe za 2009 r.
oświadczenie majatkowe za 2008 r.
Oddział pomocy społecznej
oświadczenie majątkowe zożone w związku z cofnięciem upoważnienia po podpisywania decyzji administracyjnych
korekta oświadczenia majątkowego za rok 2009
Oświadczenie majątkowe za 2009 r.
oświadczenie majatkowe za 2008 r.
Oddział ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
oświadczenie majątkowe za 2011 r.
oświadczenie majątkowe za 2010 r.
Oświadczenie majątkowe za 2009 r.
oświadczenie majatkowe za 2008 r.
Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2011 r.