Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 14.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego – organizacja Lubelski Ośrodek Samopomocy pn. „I Zlot Organizacji Pozarządowych Województwa Lubelskiego”
Data utworzenia
2016-09-21
Opis

W dniu 16 września 2016 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie  wpłynęła oferta złożona przez Lubelski Ośrodek Samopomocy ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin na realizację zadania publicznego – pn. „I Zlot Organizacji Pozarządowych Województwa Lubelskiego”.

 

Złożone dokumenty spełniają wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować od dnia 01 października 2016 do 30 października 2016 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi 5 367,00 zł.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz na stronie internetowej www.rops.lubelskie.pl - Aktualności, w zakładce Pomoc społeczna/Konkursy.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: rops@lubelskie.pl oraz listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Zana 38, 20-601 Lublin do dnia 28.09.2016 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do urzędu). 

 

 

 

Załączniki
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Służewski Piotr
Dodano do BIP dnia: 2016-09-21 14:09:52