Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ogłoszenie nr 1 otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki w zakresie HIV/AIDS oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2019 roku
Data utworzenia
2019-02-05
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Sidor Edyta
Dodano do BIP dnia: 2019-02-05 08:37:32