Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Wyniki otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki w zakresie HIV/AIDS oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2019 roku.
Data utworzenia
2019-04-09
Opis

Wyniki otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki w zakresie HIV/AIDS oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2019 roku.

W załączeniu przedstawiamy treść Uchwały NR XXXIII/719/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dn. 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia prac komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert Nr 1/2019 ogłoszonego w dniu 5 lutego 2019 roku na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki w zakresie HIV/AIDS oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2019 roku, wraz z załącznikiem zawierającym wykaz organizacji do dofinansowania na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki w zakresie HIV/AIDS oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2019 roku

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Syroka Justyna
Dodano do BIP dnia: 2019-04-09 15:19:33