Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań określonych w „Wojewódzkim programie rozwoju zróżnicowanych form wspieranego i wspomaganego zatrudnienia oraz przedsiębiorczości społecznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi”
Data utworzenia
2019-06-03
Opis

Informujemy, że otwarty konkurs ofert na realizację zadań określonych w „Wojewódzkim programie rozwoju zróżnicowanych form wspieranego i wspomaganego zatrudnienia oraz przedsiębiorczości społecznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi” ogłoszony w dniu 30 kwietnia 2019 r. nie został rozstrzygnięty. Oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe nie spełniły wymagań formalnych sformułowanych w ogłoszeniu, w związkuz czym nie zostały rekomendowane do realizacji. Organizacje pozarządowe zainteresowane uczestniczeniem w konkursie prosimy o sprawdzanie informacji na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ponieważ w najbliższym czasie opublikowane zostanie kolejne ogłoszenie konkursowe na realizację zadań wynikających z ww. Programu.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Romanko Małgorzata
Dodano do BIP dnia: 2019-06-03 14:20:36