Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Wyniki otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku.
Data utworzenia
2020-03-27
Opis

 

 

 

Wyniki otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku.

W załączeniu przedstawiamy treść Uchwały Nr CXXVIII/2588/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia prac komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego 31 stycznia 2020 r. na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 r, wraz z załącznikiem zawierającym wykaz organizacji do dofinansowania na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Farjan - Wróblewska Ewa
Dodano do BIP dnia: 2020-03-27 13:21:30