Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ogłoszenie nr 1/PFRON/2020 otwartego konkursu ofert dla fundacji i organizacji pozarządowych na realizację w roku 2020 zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).
Data utworzenia
2020-06-09
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Romanko Małgorzata
Dodano do BIP dnia: 2020-06-09 15:47:48