Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego
Data utworzenia
2020-06-23
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Chylińska Renata
Dodano do BIP dnia: 2020-06-23 08:42:22