Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/PFRON/2020 dla fundacji i organizacji pozarządowych na realizację w roku 2020 zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).
Data utworzenia
2020-07-31
Opis

 

 

 

Przedstawiamy poniżej uchwałę NR CLXXI/3267/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/PFRON/2020 ogłoszonego w dniu 9 czerwca 2020 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W załączniku do uchwały znajduje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację oraz informacja o kwocie dotacji.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Filin Marzena
Dodano do BIP dnia: 2020-07-31 12:47:46