Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego.
Data utworzenia
2020-08-10
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Dula Anna
Dodano do BIP dnia: 2020-08-10 11:32:54