Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego
Data utworzenia
2020-08-31
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Łucka Justyna
Dodano do BIP dnia: 2020-08-31 16:54:06