Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Wyniki konsultacji dotyczących projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2024
Data utworzenia
2020-10-23
Opis

W dniu 1 października 2020 r. projekt programu umieszczono na stronie internetowej i BIP ROPS w Lublinie oraz przekazano drogą elektroniczną do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) UMWL w Lublinie, Departamentu Strategii i Rozwoju UMWL w Lublinie, Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie i Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Monar Makondo w Majdanie Kozic Dolnych. Zainteresowane podmioty miały możliwość przesłania drogą elektroniczną uwag i propozycji zmian do projektu Programu najpóźniej do dnia 12 października 2020 r. (wyłącznie za pośrednictwem załączonego Formularza zgłaszania uwag).W ww. terminie do ROPS w Lublinie nie wpłynęły uwagi. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL przesłał informację dotyczącą korekty technicznej tekstu, która została uwzględniona. Pozostałe uwagi zostały zgłoszone pismem. W dniu 13.10.2020 r. przekazano do DZ UMWL prośbę o sformułowanie uwag w załączonym formularzu. Formularz został przekazany do ROPS w Lublinie w dniu 19.10.2020 r. Niniejszych uwag nie uwzględniono. Poniżej zamieszczono formularz zawierający uwagi oraz stanowisko ROPS w Lublinie wobec niniejszych uwag, a także ostateczny projekt Programu, w którym dokonano korekty technicznej.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Syroka Justyna
Dodano do BIP dnia: 2020-10-23 13:04:48