Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Wyniki konsultacji dotyczące projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2017-2020)
Data utworzenia
2020-10-23
Opis

W dniu 6 października 2020 r. na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz BIP zamieszczono projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2017-2020). Zainteresowane podmioty miały możliwość przesłania drogą elektroniczną uwag i propozycji zmian do projektu Programu najpóźniej do dnia 14 października 2020 r. (wyłącznie za pośrednictwem załączonego Formularza zgłaszania uwag).

Informujemy, że w ww. terminie do ROPS w Lublinie wpłynęły  uwagi z Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie oraz Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Poniżej zamieszczono formularz zawierający uwagi oraz stanowisko ROPS w  Lublinie wobec niniejszych uwag, a także ostateczny projekt Programu, w którym uwzględniono ww. uwagi.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Farjan - Wróblewska Ewa
Dodano do BIP dnia: 2020-10-23 14:02:58