Niepełnosprawni

Informacje dla niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2
tel. (81)5287650
e-mail: rops@lubelskie.pl

Siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przy ulicy Diamentowej 2 jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

  • na parkingu urzędu są wydzielone i odpowiednio oznakowane miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
  • wejścia główne do budynku znajdują się na poziomie chodnika od strony parkingu,
  • na parterze budynku umieszczona jest winda, do której prowadzą drzwi otwierające się na fotokomórkę,
  • toalety znajdujące się w budynku są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku pod ww. adresem oprócz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, którego częścią jest Oddział Rehabilitacji Społeczno-Zawodowej (pok. 128, 129) zajmujący się przekazywaniem środków wyłącznie do instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, funkcjonują dwie miejskie instytucje udzielające bezpośredniego wsparcia indywidualnego osobom niepełnosprawnym tj. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin (pok. 101, 102, 104, 106) oraz Dział ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (pok. 108, 110, 112, 116, 118, 120, 122).

Do urzędów przy ul. Diamentowej 2 można dojechać komunikacją miejską liniami: 19, 25, 38, 50, 157, 160.