Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu trzydniowego (3) szkolenia dla kadry mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie z województwa lubelskiego, województwa podkarpackiego i województwa świętokrzyskiego (łącznie 24 osób) w ramach realizacji projektu pt. ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

Data ogłoszenia
2020-08-27
Termin składania ofert
2020-09-04 11:00
Treść

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu trzydniowego (3) szkolenia dla kadry mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie z województwa lubelskiego, województwa podkarpackiego i województwa świętokrzyskiego (łącznie 24 osób) w ramach realizacji projektu pt. ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Anna Bekierdodano do BIP dnia 27-08-2020 11:52:44