Informacje nieudostępnione w BIP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że każda informacja nieudostępniona w BIP, udostępniana jest na wniosek zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764). 

Dane jednostkiData dodania do BIPWięcej informacji