Archiwum zakładowe ROPS w Lublinie

 

Archiwum Zakładowe Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przechowuje:

 

I. Dokumentację własną kategorii "A" i "B" wytworzoną po 1998 r. przez poszczególne komórki organizacyjne Ośrodka.

II. Dokumentację odziedziczoną:

W oparciu o art. 241 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przekazane zostały dokumenty dotyczące prowadzonych procedur adopcyjnych ze zlikwidowanych Ośrodków Adopcyjno – Opiekuńczych w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

 

Osoba odpowiedzialna: Starszy Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych

ROPS w Lublinie

ul. Diamentowa 2

20-447 Lublin

tel: 81 528 76 41

 

Na stronie internetowej https://ewidencja.warszawa.ap.gov.pl/miejsca.php znajduje się baza danych umożliwiająca ustalenie miejsca przechowywania dokumentów zlikwidowanych zakładów pracy, przechowywanych przez archiwa państwowe, urzędy administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą.

 

Dane jednostkiData dodania do BIPWięcej informacji