Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadania pn. „Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy” w 2020 r.
Data utworzenia
2020-04-17
Opis

Informujemy, że otwarty konkurs ofert na realizację zadania nt. „Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy”ogłoszony w dniu 31.01.2020 r. nie został rozstrzygnięty.

Oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe nie spełniły wymagań formalnych lub merytorycznych zawartych w ogłoszeniu, w związku z czym nie zostały rekomendowane do realizacji.

W związku z zaistniałą sytuacją na terenie Kraju oraz wprowadzonym stanem epidemii Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że kolejne ogłoszenie konkursowe na realizację ww. zadania opublikowane zostanie ewentualnie w późniejszym terminie. Organizacje pozarządowe zainteresowane uczestnictwem w konkursie prosimy o sprawdzanie informacji na stronie internetowej ROPS w Lublinie.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Koczmara Krzysztof
Dodano do BIP dnia: 2020-04-17 12:21:20