Ogłoszenie o Zapytaniu ofertowym pn. „Świadczenie usługi diagnostycznej na rzecz organizacji i przeprowadzenia spotkań diagnostycznych osób/rodzin z członkami Partnerskiego Zespołu Kooperacji (PZK) w gminach/powiatach z terenu woj. lubelskiego” w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – II kamień milowy.

Data ogłoszenia
2020-02-04
Termin składania ofert
2020-02-12 10:00
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małgorzata Wołoszyndodano do BIP dnia 04-02-2020 12:18:12