Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Wyniki otwartego konkursu nr 2 na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 r.
Data utworzenia
2019-06-18
Opis

Wyniki otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku.

W załączeniu przedstawiamy treść Uchwały NR XLVIII/1117/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dn. 11 czerwca 2019 w sprawie zatwierdzenia prac komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert Nr 2/2019 ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2019 roku na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku, wraz z załącznikiem zawierającym wykaz organizacji do dofinansowania na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Filipczak Edyta
Dodano do BIP dnia: 2019-06-18 11:52:38